تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - نمونه سوالات تستی جغرافی سوم نوبت اول
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشته


مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 30 آذر 1390

 

جغرافی

1- کدام یک ازاطلاعات زیربرروی نقشه بهتر ازکره جغرافیایی می توان نشان داد ؟

1)چرخش زمین                   2) جزئیات پدیده های روی زمین         

 3) کروی بودن زمین            4) موارد 1 و3

2- ازمیان مقیاسهای زیرکدام یک جزئیات رابهتر نشان می دهد؟

1)         1                 2 )    1             3)     1              4)    1

        5000                 4000000            400               40000

3- درکدامیک ازمناطق زیرتغییرشکل ناهمواریهاباسرعت بیشترصورت میگیرد ؟

1)کوهستان ها              2) بیابانها                   3) سواحل                  4) کوهپایه ها

4- عامل اصلی پیداش کوه دماوند چیست ؟

1) چین خوردگی        2) شکست زمین         3) آتشفشان          4) بالا آمدن مواد مذاب

5- سرزمینی ر ا که یک رود با شاخه ها و شعبه هایش در آن جاری است ........... می گویند .

1) حوضه رود             2) رودخانه          3) مصب رود                4) خط تقسیم آب

6- چند درصد زمین را خشکی ها پوشانیده اند ؟

1) 17             2)71                       3)  81                    4) 29

7- دانش جغرافیا بیش از هردانش دیگری به کدام مورد نیاز دارد ؟

الف) مدل های جغرافیایی                 ب) نمودارها وجداول جغرافیایی  

 ج) تصاویر وعکس های جغرافیایی      د) مشاهده مستقیم

8-  درکدامیک از مقیاس های نقشه مساحت کمتری به نمایش درمی آید وجزئیات بیشتری

      نشان داده می شود ؟

   الف)         1                 ب )    1             ج)     1              د)    1

              5000                 3000000                 500                400

9- درنواحی کوهستانی کدامیک ازاین عوامل باعث تغییر شکل ناهمواری می شود ؟

الف )ریشه گیاهان به هنگام رشد     ب)امواج سهمگین     

    ج) بادهای شدید شن وماسه       د) وقوع طوفانهای شدید دریایی

10- عامل اصلی پیدایش شیرکوه دریزد چیست ؟

الف) چین خوردگی                      ب) بالا آمدن مواد مذاب       

 ج) شکست در زمین (گسل)        د) آتش فشان

11- بیش ترین زلزله ها  و آتشفشانها در کجا رخ می دهند ؟

الف) زیر صفحات پوسته زمین                     ب)کناره های صفحات پوسته ی زمین  

 ج) ناهمواری های کف اقیانوس ها              د)داخل صفحات پوسته زمین

12- در جغرافیا نقشه های خاص برچه اساس تهیه می شوند؟

الف)رنگ            ب)موضوع                 ج)اندازه                      د)چگونگی تهیه

13- دلتا در چه محلی بوجود می آید؟

   الف : محل ورود رود به دریاچه                                              ب: محل ورود رود به دریا

  ج: محل ورود رود به باتلاق                                                  د: محل ورود رود به ریگزار

14- - سرعت متغیر ناهمواری در کدام ناحیه سریعتراست؟

الف) بیابان                 ب)کوهستان                   ج)دشتها                      د)ساحل

15-- کدامیک از کوه های زیر در اثر شکست بوجود آمده است .

الف ) شیر کوه الوند              ب) کوه های شرق آفریقا                                ج) کوه دماوند                                     د) کوه زاگرس

 ارسال توسط غلامرضا بیناباجی

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ