تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - سوالات تستی جغرافی اول نوبت اول
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشته


مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 30 آذر 1390

جغرافی اول

1- کدام مورد سرزمین پست وهموار است؟

الف- هیمالیا         ب- البرز             ج-می سی سی پی                 د-کانادا

2- ارتفاع نقاط مختلف کره زمین را نسبت به چه چیزی اندازه گیری می کنند؟

الف- نسبت به سطح اقیانوس ها                       ب-نسبت به سطح دریاها                                            ج- نسبت به سطح دریاچه ها                             د-الف وب

3- لبه شمالی فلات ایران  چه رشته کوهی قرار گرفته است؟

الف- زاگرس                      ب- البرز                    ج- سلیمان                   د-هیچکدام

4- عوامل مشترک میان کشورهای خاورمیانه چیست؟

الف- زبان عربی             ب-  دین اسلام                ج- منابع نفت               د-همه موارد

5- اختلاف دمای زیاد شب وروز وبارندگی ناچیز مشخصات کدام ناحیه آب وهوایی است؟

الف-بیابانی داخلی                   ب- بیابانی کناره ای        ج- نیمه بیابانی         د- هیچکدام

6- تنگه هرمز کدام یک از آبها را به هم وصل می کند؟

الف- مدیترانه واحمر              ب-مدیترانه وسیا         ج- عمان وخلیج فارس      د-عمان وهند

7- سرزمین های بلندی که از اطراف به سرزمین های کم ارتفاع وپست منتهی می شود چه نام دارد؟

الف-جلگه            ب- فلات            ج-دلتا                 د- دشت

8- زاینده رود به کجا می ریزد؟

الف- تالاب جازموریا            ن  ب- دریاچه هامون           ج-دریاچه ارویه    د-تالاب گاوخونی

9- اهمیت خلیج فارس از چه نظر است

الف- منابع نفت        ب-اهمیت تجاری ونظامی      ج- مسیر مرتبط به آبهای آزاد    د- همه موارد

10-با استفاده از کاریز یا قنات آب  کدام یک از نواحی آب وهوایی تأمین می شد؟

الف- بیابانی ونیمه بیابانی          ب-  کوهستانی           ج- خزری             د- هیچکدام

11- پیدایش توسعه شهر اصفهان کدام مورد است؟

الف-صنعتی تاریخی       ب- سیاسی اداری       ج- مذهبی      د- سیاسی -صنعتی

12- گیاه صنعتی ناحیه بیابانی ونیمه بیابانی چیست؟

الف- خرما       ب-  پسته       ج-پنبه وچغندر قند       د- خرما ونیشکر

-13 مهمترین محصولات کشاورزی نواحی بیابانی ونیمه بیابانی کدامند؟

الف) چغندرقند                   ب) خرما ونیشکر                  ج)   جو وگندم                   د) حبوبات

14- پسته در کدام استان ناحیه بیابانی ونیمه بیابانی تولید می شود؟

الف) سیستان وبلوچستان                   ب) کرمان                  ج) هرمزگان                   د) بوشهر

-15 مهترین مشکل کشاورزی درناحیه بیابانی ونیمه بیابانی چیست؟

الف) کمبود خاک             ب)هوای گرم                   ج)کمبودآب               د)کمبودوسایل کشاورزی

 

 

 

 ارسال توسط غلامرضا بیناباجی

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ