تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - سوالات تستی تاریخ اول نوبت اول
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشته


مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 30 آذر 1390

تاریخ

 

1- زندگی کوچ نشینان به چه چیزی بستگی دارد؟

الف- کشاورزی    ب- آب وهوا       ج- دامهایشان      د- به چادر هایشان

2- کار اصلی کوچ نشینان چه بود؟

الف- دامداری      ب- کشاورزی      ج- خرید وفروش       د- هر سه مورد

3- چه چیزی زندگی یکجانشینی را رونق داد؟

الف- دامپروری    ب- کشاورزی          ج- داد وستد        د- حمله حیوانات وحشی

 4- روستاییان وکوچ نشینان به ترتیب زیر نظر چه کسی زندگی می کردند؟

الف- رئیس قبیله- ریش سفید          ب-  حاکم ریش سفید                                                                          ج- ریش سفید رئیس قبیله                د- ریش سفید - حاکم

 5- اختراع چه چیزی باعث آسان شدن کارها شد؟

الف- چرخ       ب- تقویم          ج- آتش          د-  خط

 6- به ترتیب خط والفبا را چه کسانی اختراع کردند؟

الف- سومریان مصری ها                   ب- سومریان فینیقی ها                                                                    ج- فینی قی ها سومریان                          د- مصری ها لیدی ها

 7- حمورابی حاکم کدام شهر قدیمی بود؟

الف- شوش           ب- اور                   ج- تب                 د- بابل

 8- به حاکمان مصر چه می گفتند؟

الف- فرعون           ب- امپراتور             ج- شاه              د- فرمانروا

9- شهر شوش توسط چه کسانی ویران شد؟

الف- سومری ها                  ب- مادها            ج- بابلی ها            د- آشوری ها

10- کشور فینیقیه در کجا قرار داشت؟

الف- ترکیه امروزی             ب- مصر ج- لبنان امروزی          د- سوریه امروزی

 11- مورخان دانش های خود را با مطالعه   ............................  بدست می آورند.

الف) تفکر در کتاب های تاریخی        ب) اشیاء هاو بناها         ج) اطلاعات جغرافی        د) موارد الف  و ب

12- ماد ها در کدام قسمت ایران ساکن شدند ؟

الف) جنوب شرقی              ب) شمال شرقی                   ج) جنوب                    د) شمال غرب

13- کدام پیامبر در بین النهرین می زیسته است؟

الف) موسی (ع)                 ب) عیسی(ع)                         ج) نوح (ع)                   د) یوسف 

14- کدام یک از تمدن های زیر الفبا را اختراع کرد.

الف) سومرها                    ب) فنیقی ها                         ج) آشوری ها                 د) لیدی ها

15- شهر شوش پایتخت کدام تمدن است؟

الف) ایلام                        ب) مصر                              د) بابل                        ج) آشور

ارسال توسط غلامرضا بیناباجی

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ