تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - سوالات تستی اجتماعی اول نوبت اول
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشته


مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 30 آذر 1390

اجتماعی

1- کدام مورد نیاز غیر مادی است؟

الف- بازی کردن        ب- احساس امنیت        ج- نیاز به خانه           د- مورد الف وب

2- نخستین گروهی که عضو آن می شویم چه نام دارد؟

الف- گروه دوستان       ب-گروه محلی             ج- گروه خانواده          د- گروه کلاسی

3- مهمترین نیاز مادی چیست؟

الف- غذا لباس-ماشین                                            ب-خانه- غذا - لباس                                                     ج- غذا-لباس-شغل                                        د- خانه-غذا-ماشین

 4- تفاوت خانواده روستایی ،عشایری و خانواده شهری در چیست؟

الف- در ثروت آنها                             ب- در اعضای تشکیل دهنده آنها                                                            ج- در غذای مورد مصرف آنها                د- هیچکدام

 5- منظور از نقش افراد در خانواده ، همان ........... آنها در خانواده است.

الف- وظیفه               ب-  هدف                 ج- همکاری             د-مورد ب-ج

6- فروش تولیدات خانگی از وظایف چه کسی در خانواده عشایری است؟

الف- پدر            ب- مادر             ج-پسر               د-دختر

7- چه عاملی سبب می شود که انسانها کارهای خود را متفاوت از یکدیگر انجام دهند؟

الف- تفاوت در استعداد ها           ب-  تفاوت در اندیشه ها          ج- تفاوت در سلیقه ها              د- همه موارد

8- چه کسانی نیاز به مشورت دارند؟

الف- افراد کم تجربه      ب- افراد با تجربه            ج-افراد بی سواد وکم سواد             د- همه موارد

9- کدام مورد از ویژگی های افراد مورد مشورت باید باشد؟

الف- رازدار - مورد اعتماد -ثروتمند            ب- با تقوا عاقل- مرد  

ج- رازدار- باتقوا- عاقل                          د- رازدار-عاقل-مرد

 10-برای اینکه از کارهای ضروری غافل نشویم به چه چیزی نیاز داریم؟

الف- داشتن احساس مسئولیت                 ب- داشتن برنامه                                                                            ج- داشتن منشی در محل کار                د-داشتن علاقه

11- در چه صورت میتوان خانواده ای را منظم نامید؟

الف-با هم مهربان باشند و به هم کمک کنند            ب- برای هر کاری زمانی مشخص کند  

ج- برای هر وسیله ای مکانی مشخص کند                د- مورد ب و ج

12- قراردادن اشیاء در جای معین و انجام هر کار در وقت معین چه نام دارد؟

الف) مشورت                  ب) نظم                                      ج) همکاری                     د) احساس مسئولیت

13- استفاده از فکر دیگران در تصمیم گیری چه نام دارد؟

الف) همکاری               ب) ازخود گذشتگی                  ج) مشورت                    د) احساس مسئولیت

14کدام یک از نیازها جزءنیازهای غیر مادی است؟

الف) نماز خواندن            ب) صبحانه خوردن                ج) حمام کردن           د) خوابیدن

15-داشتن برنامه روزانه نشانه چیست؟

الف) مشورت      ب) نظم           ج) همکاری                         د) احساس مسئولیت

ارسال توسط غلامرضا بیناباجی

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ