تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - نمونه سوالات تستی جغرافی دوم نوبت اول
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشته


مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 دی 1390

1 - کدام یک از گزینه ها مجمع الجزیره است؟

الف- هند ژاپن- اندونزی                 ب- ژاپن فیلیپین-اندونزی                                                                                            ج-هند-ژاپن-فیلیپین                       د- ژاپن فیلیپین-عربستان 

2- کدام قسمت آسیا از مناطق زلزله خیز آسیا به شمار می رود؟

الف- شرق وجنوب شرقی آسیا              ب- شمال وشمال شرقی آسیا

 ج-غرب وجنوب غربی آسیا                د-جنوب وجنوب غربی آسیا

3- بادهای باران آور موسمی در چه فصلی و از کجا به سمت آسیا می وزند؟

الف-زمستان- اقیانوس اطلس              ب- تابستان اقیانوس اطلس   

ج- زمستان اقیانوس هند وآرام           د- تابستان اقیانوس هند و آرام 

4- کدام مورد از نواحی خشک آسیا به شمار می رود؟

الف-نواحی داخلی فلات آناتولی             ب-نواحی شرق آسیا                    ج- نواحی جنوب شرق آسیا              د-همه موارد

5- درختان سرو وکاج مخصوص کدام یک از  انواع پوشش گیاهی است؟

الف- توندرا             ب-ساوان                         ج-تایگا             د- جنگلهای پهن برگ      

6- کدام قله و رود  آفریقا در استوا قرار دارد؟

الف- قله کنیا- رود کنگو              ب-قله کلیمانجارو رود زامبز   

ج- قله کنیا رود زامبز              د-قله کلیمانجارو رود زامبز     

7- علت مناسب نبودن کناره های آفریقا برای پهلو گرفتن کشتی ها چیست؟

الف- حمله دزدان دریایی            ب-تردد کم کشتی ها         ج- صاف و بدون بریدگی                 د- مورد الف وب 

8-زمستانهای معتدل ومرطوب وتابستانهای گرم وخشک ویژگی کدام نوع آب وهوا است؟

الف- معتدل اقیانوسی                     ب- قاره ای (بری)            ج- مدیترانه ای                                      د-هیچکدام

9- کدام تنگه آمریکا را از آسیا جدا می کند؟

الف- برینگ                       ب- جبل الطارق                          ج-باب المندب                  د- هیچکدام 

10- کدام جمله صحیح است؟

الف- جمعیت آفریقا نسبت به وسعت آن کم ولی زاد وولد زیاد است

 ب- جمعیت اروپا نسبت به وسعت آن زیاد ولی زاد و ولد در آن کم است 

ج-جمعیت آسیا نسبت به وسعت آن کم وزاد وولد در آن کم است  

د- مورد الف وب

11- کدام یک از عوامل طبیعی زیر در تراکم جمعیت مؤثر است؟

الف- پوشش گیاهی فقیر          ب- آب وهوای سرد وخشک           ج- خاک آب رفتی             د-باران کم

12- کدام یک ، از ادیان بزرگ آسیا است؟

الف- بودایی                        ب- برهمایی                           ج- اسلام                        د- همه موارد

13- جلگه بین النهرین از آبرفت کدام رودها بوجود آمده است؟

الف)دجله کارون            ب)کارون وکرخه                 ج)کرخه وفرات                      د)دجله وفرات

14- علفزار بلند ودرختان پراکنده ازویژگی های کدام نوع پوشش گیاهی است؟

الف)توندرا                      ب)ساوان                          ج)انبوه گرمسیری                  د)تایگا

15-  باد های مد یترانه ای در چه فصلی واز چه جهتی به قاره آسیا می وزند؟

الف) تابستان- غرب             ب)زمستان- غرب                         ج)  زمستان- شرق               د) تابستان- شرق  ارسال توسط غلامرضا بیناباجی

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ