تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - نمونه سوالات تستی تاریخ دوم نوبت اول
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشته


مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 دی 1390

تاریخ

-1طاهر سردار کدام خلیفه عباسی بود؟

الف - مأمون                  ب- هارون الرشید                ج- امین                     د- منصور

2- کدام مورد از اقدامات منصور است؟

الف- ساختن سد بر رودخانه کر                   ب- ساختن بیمارستان عضدی          ج- ساختن شهر بغداد              د- ساختن رصد خانه

3- اولین کسی که از عباسیان به خلافت رسید  چه کسی بود؟

الف- سفاح           ب- منصور             ج- هارون الرشید                د- مأمون

4- پس از پیامبر  چه کسی به خلافت رسید؟

الف- امام علی (ع)      ب- عمر        ج- ابوبکر         د- عثمان

5- کدام یک از افراد زیر در جنگ جمل با امام علی (ع) جنگید؟

الف- عایشه        ب- طلحه              ج- زبیر                      د- همه موارد

6- ماجرای حکمیت در کدام جنگ پیش آمد؟

الف- جمل         ب- صفیین              ج- نهروان               د- بدر

7- در دوران خلافت چه کسی هجرت پیامبر از مکه به مدینه به عنوان مبدأ تاریخ مسلمانان ثبت شد؟

الف- ابوبکر                ب- عثمان            ج- امام علی (ع)                د- عمر

 

8- مشهورترین خلیفه عباسی کیست؟

 

الف) منصور                      ب) سفاح                       ج) هارون الرشید                       د) مامون

9- مهاجرین از مردمان کدام شهر بودند؟

الف- یثرب              ب- مدینه                   ج- مکه                د- طائف

10- ایران در زمان کدام خلیفه فتح شد؟ 

    الف) عمر                          ب) عثمان                              ج) ابوبکر                          د) علی (ع) 

11- سپاهیان امام علی (ع)در جنگ   ........................ خوارج را شکست دادند.

 الف) جنگ صفین                                                                       ب) جنگ خیبر 

   ج ) جنگ جمل                                                                        د) جنگ نهروان

12- حکومت بنی امیه توسط چه کسی منقرض شد؟

 الف) مروان                         ب)   مختارثقفی                          ج) ابن ملجم                 د) ابو مسلم خراسانی

 

13- چرامامون امام رضا(ع) را به شهادت رساند؟

 

 

 

 

 

الف) از قیام های شیعیان جلو گیری کند.                              ب) امام (ع) ولیعهدی او را نپذیرفت

 

 

ج) چون مامون به هیچ کدام از اهداف خود نرسید.                  د) برای خود طرفدارانی بدست آورد. 

                                                     

 

 

14- چرا هارون الرشید برمکیان را قتل عام و زندانی کرد؟

 

 

الف) زیرا عباسیان را دچار مشکلات فراوان ساختند.                 ب) آنها در دربار عباسی مشهور و قدرتمند شده بودند.

 

 

 

 ج) خلیفه عباسی را عملا به یک مقام تشریفاتی تبدیل کرده بودند.              د) موارد ب و ج

 

 

 

15- طلحه وزبیر کدام جنگ را بر علیه امام علی (ع) به راه انداختند؟

 

 

 

الف) صفین                    ب) جمل                               ج) خیبر                        د) نهروان 

 ارسال توسط غلامرضا بیناباجی

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ