تبلیغات
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی - نمونه سوالات تستی اجتماعی دوم نوبت اول
سوالات تستی , تشریحی علوم اجتماعی راهنمایی تحصیلی
مجموعه ای از سوالات تستی تشریحی و آزمون های سال های گذشته


مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 دی 1390

اجتماعی

 1- کدام مورد نیاز غیر مادی است؟

الف- بازی کردن          ب- احساس امنیت            ج- نیاز به خانه         د- مورد الف وب

2- نخستین گروهی که عضو آن می شویم چه نام دارد؟

الف- گروه دوستان            ب-گروه محلی             ج- گروه خانواده               د- گروه کلاسی

3- مهمترین نیاز مادی چیست؟

الف) غذا لباس-ماشین        ب)خانه- غذا - لباس        ج) غذا-لباس-شغل        د) خانه-غذا-ماشین                                             

4- تفاوت خانواده روستایی ،عشایری و خانواده شهری در چیست؟

الف- در ثروت آنها                    ب- در اعضای تشکیل دهنده آنها          ج- در غذای مورد مصرف آنها         د- هیچکدام

5- منظور از نقش افراد در خانواده ، همان ........... آنها در خانواده است.

الف- وظیفه       ب-  هدف                ج- همکاری            د-مورد ب-ج

6- فروش تولیدات خانگی از وظایف چه کسی در خانواده عشایری است؟

الف- پدر                     ب- مادر                  ج-پسر                    د-دختر

7- چه عاملی سبب می شود که انسانها کارهای خود را متفاوت از یکدیگر انجام دهند؟

الف- تفاوت در استعداد ها                ب-  تفاوت در اندیشه ها                ج- تفاوت در سلیقه ها                      د- همه موارد

8- چه کسانی نیاز به مشورت دارند؟

الف- افراد کم تجربه                           ب- افراد با تجربه                                                ج-افراد بی سواد وکم سواد                          د- همه موارد

9- کدام مورد از ویژگی های افراد مورد مشورت باید باشد؟

الف- رازدار - مورد اعتماد -ثروتمند                   ب- با تقوا عاقل- مرد  

ج- رازدار- باتقوا- عاقل                                  د- رازدار-عاقل-مرد

10-برای اینکه از کارهای ضروری غافل نشویم به چه چیزی نیاز داریم؟

الف- داشتن احساس مسئولیت                       ب- داشتن برنامه          ج- داشتن منشی در محل کار           د-داشتن علاقه

11- در چه صورت میتوان خانواده ای را منظم نامید؟

الف-با هم مهربان باشند و به هم کمک کنند           ب- برای هر کاری زمانی مشخص کند  

ج- برای هر وسیله ای مکانی مشخص کند                 د- مورد ب و ج

12- پدر ومادر ودوستان کدام یک از نیازهای ما را می توانند بر طرف کنند؟

الف- پدر ومادر مادی-دوستان غیر مادی                                                                  ب- پدر ومادر مادی وغیر مادی-دوستان مادی وغیر مادی  

ج- پدر ومادر غیر مادی دوستان غیر مادی ومادی 

د- پدر ومادر مادی- دوستان مادی وغیر مادی

13- - کدام مورد یک خانواده محسوب می شود؟

الف- 7 دانشجو که خانه ای را اجاره کرده باشند        ب- 7 دانشجویی که خانه را خریده باشند  

ج- پدر ومادر و پسر و دختر و دایی وخاله               د- پدر ومادر  وپسر ودختر

14- کدام مورد، از فعالیتهای گروه محلی است؟

الف-جشن های مذهبی- اعیاد ملی                                                                                ب- جشن نیمه شعبان-مانور زلزله   

ج- ایجاد فضای سبزدر محله برگزاری عزاداری ماه محرم                                                                د- برگزاری جشن های ملی مانور زلزله

15- گروههای مدرسه با چه هدفی تشکیل می شود؟

الف- فعالیت هنری     ب- فعالیت مذهبی       ج- فعالیت ورزشی و علمی      د-همه مواردارسال توسط غلامرضا بیناباجی

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
صفحات جانبی
امکانات جانبی

امکانات جانبی
blogskin
امکانات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ